VI EN

Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor

 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
 • Ốp Lưng Spigen Huawei P30 Pro Slim Armor
384,500₫ 769,000₫
 • Mã sản phẩm: L37CS25934
 • Thương hiệu:
L37CS25934

Bảo vệ hai lớp cực mạnh với viền TPU và lưng PC
Chân đế được tích hợp tiện dụng
Nâng cao cạnh viền để bảo vệ màn hình và máy ảnh
Các nút xúc giác chính xác
Chống sốc, chống trầy hoàn hảo
Chứng nhận bảo vệ cấp Mil cho các góc

.