• 30 đường số 5, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM
  • (028) 2253 8029
  • 0789 222 833
  • sales@mcltrading.vn